Gina Nguyen
@Davdoanh
3 Post

Can Tuyen gap tho Bot

Thời gian đăng: 04/03/2022 12:48 PM
Tiem in Sanjose, khu Santa Teresa Gan blossom hill, can Gap 1 tho Bot , khong phai Chan , chi lam Tay , khu my trang tip cao , lien Lac , Gina 4086466867
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:2 Tuần
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Thợ bột