Dallas, Texas USA(176 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dallas, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần gấp thợ nails

Thời gian đăng: 11/26/2018 08:00 PM
Cần gấp thợ bột, gel, dipping, wax và chân tay nước, FT/PT cho khu Highland Park, khách Mỹ trắng tip hậu, bao lương nếu cần, tiệm làm vui vẻ.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột